En determinats projectes que realitzem en la nostra empresa, es habitual l’associació temporal d’altres tècnics de reconeguts prestigi i especialistes en temes concrets, amb els quals tenim un estret vincle de col.laboració, que normalment són els següents:

MARIA NAYACH I RIUS ( Arquitecta i Grafista ).
IGNACIO ROS I VIADER ( Eng. Tècnic Telecomunicacions ).
JORDI OLIVERES I SOLÉ ( Ambientòleg ).
JOAN ARNALOT I MONTANÉ ( Arquitecte ).
ANTONIO FLORES I ARDIACA ( Enginyer Tècnic Industrial ).
JOAN MONTAÑA I LLESET ( Enginyer Tècnic Industrial ).
HELENA GABAS GASA ( Interiorista ).
JORDINA FAURAT ( Eng. Tècnica Industrial i Llicenciada en Química, Assessora en Sistemes de Qualitat i Auditora).
ANTONIO LOPEZ ( Eng. Industrial especialista en EDAR’S).
TECNOLOGIA D’ANALISIS I MEDIAMBIENT (Laboratori homologat).
ESTER FUSTÉ I DOMÍNGUEZ ( Eng.Tècnica Agrícola i Llicenciada en Ciència i Tecnologia d’Aliments ).