DUMEZ – COPISA (91–92), Oficial Manteniment.
ADAE (92-92), Automatització Centrals Elèctriques.
CAE (92-94), Supervisió Sistemes.
ATC (94-95), Direcció Obres EDAR’S.
DEGREMONT (95-99), Cap de Planta EDAR’S.
AIGÜES DE CATALUNYA (99-04), Cap de Planta EDAR’S.
ISOLUX-CORSAN (04-10), Cap d’Equip EDAR’S adjudicades a Lleida.
AUDINGINTRAESA (10-11), Director Tècnic Assistència EDAR’S Lleida.