Donada la amplia experiència en el Tractament d’Aigües Residuals, adquirida durant aquests anys, s’inclou un apartat exclusiu fent referència als treballs d’Assistència Tècnica en Estacions Depuradores d’Aigües Residuals, per a poder cobrir les necessitats de l’Administració o Empreses Explotadores de Sistemes de Sanejament i donar suport en aquestes tasques envers a l’Assessoria i el Control en noves Edar’s i en les existents, en la confecció d’Informes, amplia diversitat d’Estudis, Projectes i Legalitzacions i realització d’Auditories envers a la implantació i/o aplicació de normes ISO, OSHA’s i PRL, en general.

La nostra empresa realitza tot tipus de Projectes per a Instal.lacions i Obres, Legalitzacions d’activitats, valoracions i peritatges, per a cobrir l’ampli ventall de necessitats envers a la documentació que ens demanen els organismes oficials, com podem ser Ajuntaments, Consells Comarcals, Departament d’Indústria, Dep. Turisme, Dep. Mediambient, etc., o altres que pertanyen a l’Administració.

La tasca que desenvolupem , es bàsicament preparar la documentació visada per tal d’agilitzar els tràmits per a el muntatge de noves activitats i instal.lacions o bé legalitzar-ne les existents i poder donar acompliment a la Normativa Vigent i obtenir llicències mediambientals, permisos d’obra o d’obertura, subministrament d’energia elèctrica, gas, calefacció o qualsevol servei energètic. D’altra banda, un cop solucionat el tema de la documentació, es tracta de dur a terme direccions d’obres i instal.lacions, per acabar amb la realització dels corresponents certificacions finals .

Les activitats comercials que s’han legalitzat, han estat les següents:

alimentació, articles de regal, assegurances, immobiliàries, residències, bars, restaurants, càmpings, hotels, cases de pagès, sales de festa, centres d’ensenyament, entitats culturals, esports d’aventura, estancs, esteticients, ferreteries, floristeries, informàtica, llibreries, mobles, pastisseries, perruqueries, roba, calçat ,etc...

Aquestes activitats, abans de la seva obertura, necessiten la realització d’una memòria que descriu les instal.lacions (elèctrica, aigua, gas, gas-oil, fred, calefacció,...), un estudi de prevenció contra incendis, i una valoració de les emissions al medi ambient , a més de resoldre el tema de la seguretat en el muntatge de les mateixes.

En edificacions d’habitatges, es realitzen projectes per a promotors i constructors envers a les instal.lacions d’electricitat, climatització, calefacció, telecomunicacions, emmagatzematge de gas o gas-oil, grues per a l’obra, ascensors, etc...

A més , es projecten naus industrials, per a tallers de reparació d’automòbils, confecció, fusta, agroalimentaris, d’artesania... , granges i magatzems agrícoles, piscines,...

D’altra banda també es realitzen coordinacions de seguretat en construcció i enginyeria civil, i assessoria en la prevenció dels riscos laborals per a empreses de nova creació i/o existents, estudis de viabilitat per a la creació de noves empreses i documentació necessària per a subvencions.