Per a la realització de determinades mesures i recollida de dades per a realització d’Auditories Energètiques, la nostra empresa disposa de personal prou qualificat i amés te la possibilitat de disposar de la següent instrumentació:

ANEMÒMETRE.
SONÒMETRE.
MAQUINA D’IMPACTES.
OPACÍMETRE.
COMPTADOR ENERGÈTIC.
TERMÒMETRE.
DETECTOR ULTRASÒNIC DE FUITES.
ANALITZADOR DE COMBUSTIÓ.
ANALITZADOR DE XARXA ELÈCTRICA.
MULTIFUNCIÓ.
CÀMERA TERMOGRÀFICA.
CABALÍMETRE D’ULTRASONS.
AUDITOR DE XARXES ELÈCTRIQUES.
MESURADOR DE GASOS.
DIGITALITZADOR GPS PER A GIS.